FOCUS ARCHI

01/06/2019

extract uit "ARCHITECTUUR- LICHT EN WEERKAATSING"
...

"BINNENLICHT
Met de komst van de elektriciteit is de lamp het eerste designobject dat beantwoordt aan een behoefte. Le Corbusier besteedde bijzonder veel aandacht aan licht in zijn tekeningen. Al die objecten geven ons inkijk in zijn idee over licht dat hij bestempelde als “een materie die de ruimte structuur geeft”. Die zoektocht naar geometrische vormen transponeerde Belgische verlichtingsbedrijf Kinetura op geslaagde manier naar zijn collecties ingebouwde en decoratieve architecturale lichtpunten met hetzelfde metamorfe concept. Verlichtingen die versmelten in de architectuur of een organisch spel van licht en donker in de ruimte creëren.
Licht bewerken is de verplaatsing van de zon en van de schaduwen beheersen. Het vasthouden van de tijd die voorbijgaat."
...

ANNE-CLAIRE HERVET